จบนี้แล้ว อะไรต่อดี?

จบนี้แล้ว อะไรต่อดี?

ยินดีด้วย คุณเรียนรู้จนจบบทเรียนแล้ว

ตอนนี้คุณได้เรียนรู้มากมายเกี่ยวกับพื้นฐานของการทำเพลง ทั้งจากตัวเนื้อหาบทเรียนเอง และจากการได้ลองทำเองดู

จากตรงนี้ มีหนทางให้เรียนเพิ่มเติมเกี่ยวกับการทำเพลงอีกมากมาย แต่เราคิดว่า วิธีที่ดีที่สุด ก็คือการทำเพลงไปเรื่อยๆ และเรียนรู้ไปกับมัน ลองดูสิ

สุดท้ายนี้ เราอยากจะได้ความเห็นจากคุณ ไม่ว่าจะเกี่ยวกับปัญหาต่างๆ (หรือความสำเร็จ) จากการที่คุณเข้าใช้บทเรียนเหล่านี้ และเกี่ยวกับหัวข้ออื่นๆที่คุณอยากเรียนเพิ่มเติมอีก และเราอยากได้ยินเพลงคุณ

‹ ห่อนหน้านี้