การสร้างบีท

ตารางนี้แสดงให้เห็นเข้าไปถึง "ภายใน" ของแพทเทิร์นทางดนตรี

คุณสามารถคลิกในกล่องในตารางเพื่อสร้างบีทในแบบของคุณเองด้วยการสร้างและการลบตัวโน้ต

‹ ห่อนหน้านี้ ต่อไป: มันคือเสียงอะไรบ้างนะ? ›