บทเรียนขั้นสูง

บทเรียนที่ผ่านๆ มา ให้ภาพรวมกว้างๆเกี่ยวกับเรื่องพื้นฐานการทำเพลง ในบทเรียนต่อๆ ไป คุณสามารถลงลึกไปในรายละเอียดของแต่ละเรื่อง

‹ ห่อนหน้านี้ ต่อไป: การสร้างบันไดเสียงแบบเมเจอร์ ›