บันไดเสียงแบบเพนทาโทนิก (Pentatonic Scale)

เพนทาโทนิก คือบันไดเสียงที่มีเพียง 5 โน้ตที่ใช้ในดนตรีหลากลายประเภทจากหลากหลายวัฒนธรรม

คุณเคยใช้บันไดเสียงแบบเพนทาโทนิกมาแล้วในบทเรียนก่อนๆ บันไดเสียงแบบเพนทาโทนิกอันข้างล่างนี้เรียกว่า ไมเนอร์เพนทาโทนิก(minor pentatonic) และสร้างขึ้นโดยการเอาโน้ตตัวที่สองและตัวที่หกออกจากบันไดเสียงแบบไมเนอร์

ถ้าคุณเคยเล่นเปียโนมาบ้าง คุณอาจจะเคยค้นพบบันไดเสียงแบบไมเนอร์เพนทาโทนิกโดยบังเอิญ ก็คือคุณสามารถสร้างบันไดเสียงนี้ได้ง่ายๆ เพียงเล่นแต่คีย์สีดำ โดยเริามที่โน้ต D♯/E♭

‹ ห่อนหน้านี้ ต่อไป: Whole tone ›