ลองเล่นกับคอร์ดดู

ตอนนี้คุณก็ได้เรียนรู้เรื่องคอร์ดมาบ้างแล้ว ลองใช้เวลาสักนิด สร้างแพทเทิร์นและโปรเกรสชั่นของคุณดู

คุณยังสามารถสร้างจังหวะกลองเพื่อเล่นไปกับคอร์ดได้ด้วย

‹ ห่อนหน้านี้ ต่อไป: มาสร้างเบสไลน์กัน ›