1-5-6-4: คอร์ดโปรเกรสชั่นที่พบมากที่สุด

คอร์ดโปรเกรสชั่นที่มี 4 คอร์ดนี้กำเนิดเพลงป็อปมาแล้วเป็นร้อยๆเพลงนับตั้งแต่ยี่สิบถึงสามสิบปีที่ผ่านมา ในวีดีโอนี้เป็นการรวมเพลงเหล่านั้นเข้าด้วยกัน โดยปรับทุกเพลงเป็นคีย์ D

ลองเปลี่ยน หรือสลับตำแหน่งของคอร์ดต่างๆ แล้วลองฟังความเปลี่ยนไปของบาลานซ์ และ Tension and Release ดู

‹ ห่อนหน้านี้ ต่อไป: ลองเล่นกับคอร์ดดู ›