ลองเพิ่มโน้ตเข้าไปอีก

มาลองขยายชุดโน้ตเป็น 12 ตัว ซึ่งที่จริงแล้วนี่คือตัวโน้ตทั้งหมดที่มีใช้กันทั่วไป (เพิ้มเติมตัว C สูง)

นี่คือบันใดเสียงอีกชนิดหนึ่ง เรียกว่า บันไดเสียงแบบโครมาติก (Chromatic Scale)

ลิ่มโน้ตสีดำบนคีย์เปียโนยังสามารถเรียกโดยการกำกับเครื่องหมาย # (ชาร์ป (sharp)) เช่น "A♯/B♭อ่านว่า "A sharp" หรือ "B flat.")

ลองสร้างดนตรีจากทั้ง 12 ระดับเสียงดู (บันไดเสียงแบบโครมาติกไม่มีความเป็น tonic note จึงไม่มีการไฮไลท์สีใดๆ)

เมื่อลองทำเพลงจากทั้ง 12 โน้ตดู คุณอาจพบว่า มันง่ายที่จะทำแพทเทิร์นที่ฟังดูไม่คุ้นหู หรือ ไม่ถูกต้อง ดนตรีส่วนใหญ่ใช้ชุดโน้ตจากซับเซตที่มีโน้ตน้อยกว่า 12 โน้ตนี้ (เช่น 7 โน้ตจาก บันไดเสียงแบบเมเจอร์ หรือไมเนอร์) และเราคุ้นเคยกับเพลงที่มาจากบันไดเสียงที่มีโน้ตน้อยกว่าเหล่านี้มากกว่าแบบดครมาติก

‹ ห่อนหน้านี้ ต่อไป: ลองเล่นกับตัวโน้ตและบันไดเสียงต่างๆ ดู ›