ลองเล่นกับโครงสร้างของเพลงดู

คุณสามารถมองเพลงบล็อกเวลาหนึ่งบล็อก ที่สามารถแบ่งเป็นบล็อกเล็กบล็อกน้อยได้ ในดนตรีหลายๆ ชนิด บล็อกเล็กบล็อกน้อยเหล่านั้นประกอบไปด้วยแพทเทิร์นแบบที่คุณเพิ่งได้ลองเล่นไปหลายๆแพทเทิร์น รวบรวมกันทีละ 4 8 หรือ 16 แพทเทิร์น

การรวมบล็อกต่างๆเข้าด้วยกัน เราเรียกว่า การการเรียบเรียงเพลง (Arranging) ซึ่งก็คือการถักทอจากแพทเทิร์นเล็กๆ จนกลายเป็นเพลงเต็มๆนั่นเอง

ฟอร์มเพลง (Song form)

ท่อนเพลงต่างๆ รวมกันจนเกิดเป็น โครงสร้างเพลง (song structure) หรือเรียกอีกอย่างว่า ฟอร์มเพลง (Song form) ฟอร์มเพลงบางชนิดก็ถูกนำกลับมาใช้ใหม่ครั้งแล้วครั้งเล่าในหลายๆแนวดนตรี

‹ ห่อนหน้านี้ ต่อไป: “Bury It” ›