ไตรแอดในทุกคีย์

มาถึงตอนนี้ คุณได้สร้างคอร์ดทั้งหมดใน C major และ C minor แล้ว แต่บันไดเสียงและคอร์ดต่างๆ สามารถสร้างบนรากตัวโน้ตใดๆก็ได้ และก็จะใช้หลักการเดียวกันหมด

ลองสลับไปที่คีย์ต่างๆเพื่อลองฟัง diatonic triad ต่างๆของมันดู ไม่ว่าจะคีย์ไหน มันจะถูกสร้างโดยใช้ตัวโน้ตในบันไดเสียง บวกกับโน้ตคู่สาม และคู่ห้า บนเสกลนั้นๆ

คราวนี้มาลองแบบไมเนอร์กันดู

‹ ห่อนหน้านี้ ต่อไป: Inversions ›