มาสร้างเบสไลน์กัน

เบสไลน์ (Bassline) คือแพทเทิร์นของโน้ตเสียงต่ำ ที่มักจะทำหน้าที่ช่วยเน้นคอร์ด พร้อมๆกับสร้างจังหวะที่เหมาะสมที่จะไปเสริมหรือไปต้านกับเสียงกลอง

‹ ห่อนหน้านี้ ต่อไป: “Good Life” ›