เล่นกับตัวโน้ตและบันไดเสียง

ตอนนี้ที่คุณได้เรียนรู้เกี่ยวกับตัวโน้ตและสเกลแล้ว ลองใช้เวลาอีกสักนิดในการสร้างแพทเทิร์นในแบบของคุณขึ้นมา

คุณสามารถลองสุ้มเสียงของการเล่นแพทเทิร์นของคุณในหลายๆกลุ่มโน้ตด้วยการปรับเปลี่ยนค่า Tonic และ Scale (คำศัพท์เหล่านี้จะถูกอธิบายไว้ใน Advaced Topics lessons แต่ที่นี่คุณสามารถลองเล่นมันไปก่อนได้เลย

คุณยังสามารถสร้างจังหวะกลองเพื่อเล่นไปพร้อมๆกันกับแพทเทิร์นตัวโน้ต

‹ ห่อนหน้านี้ ต่อไป: มาสร้างคอร์ดกัน ›