ห้องดนตรี (Bars)

ที่ผ่านมา แพทเทิร์นกลองทั้งหมดที่คุณเห็นนั้น ลูป(loop) วนกลับไปเล่นที่จุดเริ่มต้นหลังจากสี่จังหวะทั้งนั้น กลุ่มโน้ตอันประกอบด้วยสี่จังหวะนี้เราเรียกว่า "ห้องดนตรี" (Bars หรือ Measure)

และนี่คือตัวอย่างของแพทเทิร์นกลองที่มีความยาว 2 ห้องดนตรี

เพลงเพลงหนึ่งสร้างมาจากการรวมดนตรีหลายๆห้องเข้าด้วยกันเป็นท่อนต่า งๆ (Sections) แล้วก็รวมหลายๆท่อนเข้าด้วยกัน

‹ ห่อนหน้านี้ ต่อไป: เพลงRock และเพลงhouse ›