ไตรแอดแบบเมเจอร์ (Major Triad)

คอร์ดที่พื้นฐานที่สุดคือ Triads (ไตรแอด) ซึ่งสร้างขึ้นมาจากการเพิ่มโน้ตบนบันไดเสียงตัวที่ 3 และ โน้ตตัวที่ 5 เหนือจากตัวโน้ตเริ่มต้น (หรือเรียกว่า Root) ยกตัวอย่างเช่น ในบันไดเสียงแบบ C Major นั้น Traid ที่สร้างจากโน้ตตัว C จะประกอบไปด้วย

เราเรียงมันว่า C Major Triad

ลองสร้าง C Major Triad ดูที่ด้านล่างนี้

เช่นเดียวกับบันไดเสียงแบบเมเจอร์ คนส่วนใหญ่รู้สึกว่า Major Triad ฟังดูแฮปปี้ และทำให้อารมณ์ดี

‹ ห่อนหน้านี้ ต่อไป: ไตรแอดแบบไมเนอร์ (Minor Triad) ›