มาสร้างเมโลดี้กัน

เช่นเดียวกับเบสไลน์ เมโลดี้คือแพทเทิร์นของโน้ตที่เล่นทีละตัว แต่ในขณะที่เบสไลน์นั้นใช้เสียงต่ำ เมโลดี้นั้นมักจะเสียงสูง และเป็นตัวกำหนดอัตลักษณ์ของเพลงในหลายๆแนวเพลง คือถ้าเราลองขอให้ใครร้องเพลงสักเพลงดู เขามักจะร้องเมโลดี้

เมโลดี้มักจะเป็นไลน์ร้อง แต่หลายๆครั้งก็มาจากไลน์เครื่องดนตรี

เมโลดี้มักจะมีความเล่นเยอะในเรื่องจังหวะจะโคนมากกว่าเบสไลน์ และอาจจะครอบคลุมถึงช่วงโน้ตที่กว้างด้วย

‹ ห่อนหน้านี้ ต่อไป: “Love Will Tear Us Apart” ›