ระบบเปล็อก (Pelog)

เปล็อกคือบันไดเสียงแบบ 7 โน้ตที่พบได้ในดนตรีจากประเทศอินโดนีเซีย ซึ่งเป็นคนละเรื่องกับดนตรีตะวันตกเลย ทั้งขั้นคู่เสียงและระดับเสียงของตัวโน้ตต่างๆ มีหลายรูปแบบมาก นี่เป็นตัวอย่างของเพียงหนึ่งความเป็นไปได้ของการสร้างบันไดเสียงแบบเปล็อก ซึ่งไม่มีความเกี่ยวเนื่องไดๆกับ 12 โน้ตที่มีในดนตรีตะวันตกเลยเลย กล่าวคือ ระดับเสียงของโน้ตต่างๆในเปล็อกนี้ "อยู่ระหว่าง" ระดับเสียงต่างๆ ใน 12 โน้ตตะวันตก

‹ ห่อนหน้านี้ ต่อไป: 19-tone ›