Key (คีย์) และ Scale (บันไดเสียง)

เพลงส่วนใหญ่มักจะอยู่ในคีย์สักคีย์หนึ่ง ถ้าเพลงสักเพลงหนึ่งจะอยู่ในคีย์ C มันหมายถึงโน้ตตัว C นั้นจะฟังดูเสถียรที่สุด คือเหมือนเป็นรากของเพลงนั้น (เป็น “home note“ or “tonic“)

เช่นเดียวกัน เพลงส่วนใหญ่มักจะใช้โน้ตจากบันไดเสียงสักอย่าง ซึ่งก็คือชุดโน้ตที่เรียงลำดับจากต่ำไปสูง

Major Scale (บันไดเสียงแบบเมเจอร์)

นี่คือ C Major Scale

จุดเล็กๆแสดงให้เห็นตำแหน่งของโน้ตเหล่านี้บนคีย์บอร์ด

คนส่วนใหญ่มักจะรู้สึกว่า Major Scale นั้นฟังดู “แฮปปี้” และ “สว่างไสว”

ลองสร้างแพทเทิร์นด้วยโน้ตจาก C Major Scale ดูสิ (ที่โน้ตตัว tonic จะมีการทำไฮไลท์สีไว้)

คุณจะคิดว่า Scale ก็เป็นดั่งจานผสมสีของจิตรกรก็ได้นะ มันเป็นซับเซตของตัวโน้ตทั้งหมดที่มี โดยที่ถูกเลือกมาเพราะลักษณะเฉพาะที่โน้ตเหล่านี้สัมผัสกัน Scale แต่บะชนิดให้สุ้มเสียงที่แตกต่างกันออกไป และหลายๆคน ก็จะมีการเชื่อมโยงทางอารมณ์ความรู้สึกต่อ Scale บาง Scale โดยเฉพาะ และต่างกันออกไป

คุณสามารถสร้าง Scale เองได้โดยกำหนดตัวโน้ตต่างๆ ที่ห่างจาก tonic เป็นขั้นคู่เสียง (interval) ต่างๆ ชนิดของสเกลที่พบเห็นได้มากที่สุดสองชนิดคือ Major และ minor

‹ ห่อนหน้านี้ ต่อไป: บันไดเสียงแบบไมเนอร์ (Minor scale) ›