มาเล่นกับเมโลดี้กัน

ตอนนี้คุณก็ได้เรียนรู้เกี่ยวกับเมโลดี้บ้างแล้ว ลองสร้างเมโลดี้ของคุณเองดูสิ

คุณยังสามารถสร้างจังหวะกลองเพื่อเล่นไปพร้อมๆกันกับเมโลดี้

‹ ห่อนหน้านี้ ต่อไป: ลองเล่นกับโครงสร้างของเพลงดู ›