การออกแบบสุ้มเสียง (Voicing)

การพลิกกลับ ช่วยเปิดความเป็นไปได้มากมายเพิ่มเติมให้กับคอร์ดคอร์ดเดียว แต่เราก็ยังสามารถถ่างคอร์ดให้กว้างขึ้น หรือซ้ำโน้ตบางตัวในคอร์ด เพื่อที่จะสร้างความเป็นไปได้เพิ่มเติมอีก กระบวนการการเรียงตัวโน้ตภายในคอร์ดแบบนี้เรียกว่า voicing

ยกตัวอย่างเช่น นี่คือ 4 ความเป็นไปได้ในการ Voicing ของ First Inversion ใน C Major Triad

แต่ละ voicing นี้ฟังดูต่างกันนิดหน่อย แต่ก็มีคุณสมบัติบางอย่างที่เหมือนกัน ก็คือทุกอัน ประกอบไปด้วยโน้ตที่มาจาก C Major Triad เท่านั้น และมีโน้ตตัว E อยู่ล่างสุด

‹ ห่อนหน้านี้ ต่อไป: Seventh chords ›