ลองเล่นกับจังหวะดู

ถึงตอนนี้คุณก็ได้เห็นตัวอย่างมาบ้างแล้ว คราวนี้มาลองสร้าง Beat ของตัวเองดูบ้าง

ตารางข้างล่างนี้ทำงานเหมือนกันกับตารางก่อนๆ ที่คุณเคยเล่นมานั่นแหละ แต่เพิ่มเติมที่คราวนี้ คุณสามารถ อัด (record) การเล่นของคุณลงไปได้ด้วย เวลาที่คุณกำลังอัด คุณจะได้ยินเสียงคลิกในแต่ละจังหวะ เพื่อให้คุณเล่นได้ตรง Tempo มากขึ้น

ถึงตอนนี้ที่คุณได้ลองเล่นกับจังหวะต่างๆ แล้ว ถึงเวลาที่จะไปลองไอเดียทางดนตรีอื่นๆแล้วล่ะ

‹ ห่อนหน้านี้ ต่อไป: สำรวจเกี่ยวกับระดับเสียง (pitch) ›