Photek - “Ni - Ten - Ichi - Ryu”

แทร็กเพลง Drum and Bass สุดคลาสสิกเพลงนี้ค่อนข้างต่างจากตัวอย่างที่ผ่านมา เพราะทั้งเพลงมันแทบจะมีแต่กลอง คำว่า "Verse" หรือ "Chorus" จึงไม่ค่อยเหมาะกับแนวเพลงแบบนี้เท่าไหร่ ฟอร์มในเพลงนี้ถูกกำหนดโดยความเปลี่ยนแปลงความเยอะใน รายละเอียดก็คือความเยอะในแต่ละจุดในเพลง

แต่แม้มองไกลๆ คุณก็จะเห็นว่าความยาวของท่อนต่างๆนั้น เป็นจำนวนห้องที่หารแปดห้องลงตัว

‹ ห่อนหน้านี้ ต่อไป: “I Feel Love” ›