การสร้างบันไดเสียงแบบเมเจอร์

บันไดเสียงแบบไมเนอร์มีแพทเทิร์นครึ่งเสียงหนึ่งเสียงที่แตกต่างออกไป

หนึ่ง-ครึ่ง-หนึ่ง-หนึ่ง-ครึ่ง-หนึ่ง-หนึ่ง

คุณสามารถกดปุ่ม Tonic เพื่อเลื่อน (Transpose) บันไดเสียงไปยังโทนิกใหม่ สังเกตว่าแพทเทิร์นของห่างกันหนึ่งเสียง-ครึ่งเสียง (ที่เป็นวงกลมอยู่ตรงคีย์เปียโน) นั้นไม่เคยเปลี่ยน

‹ ห่อนหน้านี้ ต่อไป: โหมด (Modes) ›