สนามทดลองเล่น

สนามทดลองเล่น

ที่หน้านี้ คุณสามารถทดลองทำดนตรีจากเครื่องมือทั้งหมดที่คุณเคยเล่นมาแล้วรวมกัน โดยทุกชิ้นจะเล่นพร้อมกันด้วย

จังหวะ

เบสไลน์

คอร์ด

เมโลดี้

‹ ห่อนหน้านี้ ต่อไป: บทเรียนขั้นสูง ›