คอร์ดที่ลงท้ายด้วยเลข 7 (Seventh Chord)

ถึงตอนนี้คุณก็ได้เรียนรู้การสร้าง diatonic triad ทั้งเจ็ด แต่ไตรแอดนั้นเป็นเพียงแค่คอร์ดชนิดหนึ่ง คุณยังสามารถเพิ่มโน้ตลงไปได้อีกด้วยการเพิ่มโน้ตที่เป็นคู่สาม ของโน้ตตัวบนสุดของคอร์ดที่มีอยู่

ทบทวนกันสักหน่อย ก่อนหน้านี้เราสร้าง diatonic triad โดยเริ่มที่ Root Note แล้วเติมคู่สาม และคู่ห้าลงไปเหนือ Root Note คุณสามารถทำแบบนี้ต่อไปได้อีก โดยการเพิ่มคู่เจ็ด ลงไปเหนือ Root Note ในบันไดเสียงแบบเมเจอร์ เราเรียกว่า คอร์ด Major Seventh

คุณสามารถสร้างคอร์ดเมเจอร์เซเว่นได้ตามโน้ตด้านล่างนี้

ลองสร้างคอร์ด C Major Seventh ดู

ในบันไดเสียงแบบไมเนอร์ ทำแบบเดียวกันจะออกมาเป็นคอร์ด minor seventh

คุณสามารถสร้างคอร์ด minor seventh ได้ดังรูป

ลองสร้างคอร์ด C minor Seventh ดู

การพลิกกลับของคอร์ดแบบ seventh

คอร์ดแบบ seventh สามารถพลิกกลับได้ด้วย เหมือนกับไตรแอดเลย แต่เพราะคราวนี้เรามีโน้ตเพิ่มเติม มันจึงมีรูปแบบการพลิกกลับเพิ่มเติม เรียกว่า third inversion ก็คือโน้ตคู่เจ็ดอยู่ล่างสุด

คุณสามารถเรียกไตรแอดแบบ C minor seventh ใน third inversion ว่า C/B♭ ("C over B♭").

นี่คือหนึ่งในความเป็นไปได้ในการ Voicing ของแต่ละ inversion ของคอร์ด C minor seventh

‹ ห่อนหน้านี้ ต่อไป: “Mommy What's a Record” ›