Inner City - “Good Life”

นี่คือเสียงเบสอะไร?

เสียงเบสสั้นๆ ชัดๆในแทร็กนี้มาจาก Yamaha DX100 synthesizer.

ซินธิไซเซอร์ส่วนใหญ่ รวมทั้งเจ้า DX100 นี่ด้วย มักจะมีชุดเสียงที่ปรับมาให้แล้วแถมมาให้ด้วย (เราเรียกว่า พรีเซ็ท(presets)) เสียงนี้มาจากพรีเซ็ทที่ชื่อว่า "Solid Bass" ใน DX100 และถูกใช้ในเพลงเทคโนและเฮ้าส์ในยุค 90 หลายเพลง

การสร้างเบสไลน์นี้

ในแทร็คเทคโนในตำนานนี้ เบสไลน์เล่นเป็นโน้ตสั้นๆ และซับซ้อน เพื่อสร้างความแตกต่าง (Contrast) ให้กับจังหวะกลองที่ส่วนใหญ่จะเป็นจังหวะย่ำนิ่งๆ ( four-on-the-floor)

ลองสร้างเบสไลน์ของคุณเอง ที่มีคาแรกเตอร์แบบนี้ดูบ้างสิ แบบที่สั้นๆ และซับซ้อน

‹ ห่อนหน้านี้ ต่อไป: “Around the World” ›