เพลง “We Will Rock You” โดย Queen

เสียงกลองในเพลงนี้ทำมาจากการกระทบส่วนต่างๆของร่างกายทั้งหมด เสียง Kick ได้มาจากการกระทืบเท้าบนพื้นไม้ ส่วนเสียง Clap นั้นก็มาจากการปรบมือจริงๆ

‹ ห่อนหน้านี้ ต่อไป: “Single Ladies” ›