Meer noten toevoegen

Laten we de collectie uitbreiden naar 12 tonen. Dit zijn alle noot namen die veelvoudig gebruikt worden (plus een extra C een octaaf hoger):

Dit is een andere soort toonladder, de chromatische toonladder genaamd.

(De zwarte toetsen op de piano kunnen ook weergegeven worden met het ♯ (kruis) symbool. "A♯/B♭" wordt gelezen als "Ais" of "Bes.")

Probeer muziek te maken met alle 12 tonen (de chromatische toonladder heeft geen centrale grondtoon, dus er zijn geen noten gemarkeerd):

Wanneer je werkt met alle 12 noten, zou je ontdekt kunnen hebben dat het makkelijk is om patronen te maken die ongebruikelijk of "fout" klinken. De meeste muziek maakt gebruik van een kleinere verzamelijk van deze noten (zoals de zeven noten in de majeur of mineur toonladders), en we zijn gewend muziek te horen die gemaakt is met deze kleinere verzameling van noten.

‹ Terug Verder: Speel met noten en toonladders ›