Liggingen (voicings)

Het gebruik van omkeringen opent nieuwe mogelijkheden voor een enkel akkoord. Maar we kunnen ook de noten binnen een akkoord verdelen of dubbelen om nog meer variaties te creëren. De rangschikking van de noten binnen een akkoord wordt de akkoord ligging (of voicing) genoemd.

Hier zijn bijvoorbeeld vier mogelijke liggingen die je kan bouwen met een C majeur drieklank in de eerste omkering:

Deze klinken allemaal iets anders, maar delen enkele belangrijke eigenschappen. Ze bestaan alleen maar uit noten die in de C majeur drieklank zitten, en ze hebben elk E (de terts) als hun laagste noot.

‹ Terug Verder: Septiem akkoorden ›