3/10: Beats

Beat en Tempo

Wat is een "beat"

Men gebruikt vaak het woord "beat" als we een ritmisch patroon bedoelen wat op de drums gespeeld wordt. Hetgene wat je maakt en speelt in deze lessen noemen we een "beat"

Het woord beat wordt ook gebruikt als we de puls bedoelen. De puls is wat je voelt als je mee tikt met bijvoorbeeld je voet op het ritme van de muziek.

Tempo

De snelheid waarmee je patronen afgespeeld worden noemen we tempo. Je meet het tempo in beats per minuut afgekort BPM. Dus als we het hebben over een nummer met een tempo van "120 BPM", dan bedoelen we dat er iedere minuut 120 pulsen zijn.

Sommige soorten muzikale patronen hebben een duidelijke puls, terwijl anderen een subtielere of ingewikkeldere puls hebben. Om een stevige beat te horen, voeg dan noten toe op de Kick-lijn op de posities 1, 5, 9 en 13.

‹ Terug Verder: Tempo en genre ›