Kerri Chandler - “Mommy What's a Record”

Alle akkoord voorbeelden waar we tot nu tot naar gekeken hebben, gebruikten alleen maar diatonische (toonladder eigen) akkoorden. Maar veel soorten muziek gebruiken ook akkoorden die niet diatonisch zijn. Niet diatonische akkoorden bevatten noten die niet in de toonladder thuishoren.

Welk instrument speelt de akkoorden?

De akkoorden in dit lied worden gespeeld door een soort synthesizer of sampler - een instrument dat stukjes van een geluidsopname (of samples) afspeelt. Naar mate het nummer vordert, komen er steeds meer lagen bij. Richt je voor nu op de geluiden van een snaar instrument die starten bij het begin en tijdens het liedje de akkoorden speelt.

Hoe werken de akkoorden?

Dit liedje bevat een progressie van maar drie akkoorden:

C mineur 7, G mineur 7, en A mineur 7

Deze akkoorden zijn allemaal van het zelfde type en in dezelfde omkering van het akkoord (mineur zeven in de grondligging). Akkoord progressies als deze, die bestaan uit een enkel akkoord type die gekopieerd en getransponeerd worden, noemen we parallelle progressies (omdat de individuele noten in het akkoord in dezelfde richting en met dezelfde afstand verplaatsen wanneer de akkoorden veranderen).

Dit is een voorbeeld van een niet diatonische progressie, omdat er geen enkele majeur of mineur toonladder is die deze specifieke noten bevat. Het is moeilijk om een idee te krijgen van wat de toonladder nu eigenlijk is; parallelle akkoorden resulteren vaak in een "vaag" of "zweverig" geluid.

Parallelle akkoorden worden vaak gebruikt in deep house en gerelateerde stylen.

‹ Terug Verder: Hoe gaan we verder ›