1/7: Akkoorden

Maak een paar akkoorden

In de laatste paar lessen, heb je geleerd hoe je noten in toonladders moet organiseren. Laten we nu kijken hoe we de noten ordenen in akkoorden. Een akkoord is een groep van meerdere noten die op hetzelfde moment gespeeld worden.

Experimenteer met sommige akkoorden:

‹ Terug Verder: Majeur drieklanken ›