Omkeringen

Tot nu toe zijn alle akkoorden gebouwd met de grondtoon als de laagste noot. Maar u kunt subtiele variaties in de klank creëren door de noten opnieuw te ordenen, zodat een andere noot onderaan staat. Dit proces noemen we omkeringen.

Een drieklank waarvan de grondnoot de laagste noot is, staat in de grondligging. Hier is een C majeur drieklank in de grondligging:

Eerste omkering

Een eerste omkering heeft de derde noot van het akkoord als de laagste noot. De grondtoon wordt dan een octaaf getransponeerd.

Maak de eerste omkering van de C majeur drieklank:

Omkeringen worden soms geschreven met behulp van slashes. Je kunt bijvoorbeeld de C majeur drieklank in de eerste omkering C/E noemen. ("C over E").

Tweede omkering

De tweede omkering heeft de vijfde noot van het akkoord als grondnoot.

Bouw hier de tweede omkering van de C majeur drieklank:

Je kan deze C majeur drieklank in tweede omkering ook C/G noemen. ("C over G").

Vergelijk het geluid van de grondligging, de eerste en de tweede omkering. Iedere drieklank heeft een iets andere klankkleur

‹ Terug Verder: Liggingen (voicings) ›