Septiem akkoorden

Je hebt geleerd hoe je de zeven diatonische drieklanten kunt samenstellen. Maar drieklanken zijn maar een type akkoord: je kunt de hoeveelheid noten in een akkoord uitbreiden door een extra noot (terts) toe te voegen.

Terugkijkend, je kunt diatonische drieklanken maken door te beginnen met een grondtoon en daar bovenop de terts en de quint te stapelen. Je kan dit patroon voortzetten door er nog een terts bovenop te stapelen: een septiem boven de grondtoon. In majeur vormt dit een majeur zeven akkoord.

Je kan een Cmajeur7 akkoord als volgt opbouwen:

Maak het Cmajeur7 (Cmaj7) akkoord:

In mineur, vormt deze constructie een mineur 7 akkoord.

Je kan een Cmineur7 (Cm7) akkoord als volgt maken:

Maak het Cmineur7 (Cm7) akkoord:

Omkeringen van vierklanken

Vierklanken kunnen ook in omkeringen gespeeld worden, net als drieklanken. Omdat je nu een extra noot hebt, is er nu een mogelijkheid tot een extra soort omkering: De derde omkering. Het septiem akkoord heeft de zevende van het akkoord als laagste noot.

Je kan deze Cmineur7 akkoord in de derde omkering ook C/B♭ noemen ("C over B♭").

Hier zijn alle mogelijke omkeringen van een Cmineur7 akkoord:

‹ Terug Verder: “Mommy What's a Record” ›