Learning Music en Learning Synths Websites - Privacy Informatie

Ableton AG, Schönhauser Allee 6-7, D-10119 Berlin informeert u hierbij over de verwerking van persoonsgegevens waarvoor Ableton verantwoordelijk is in de zin van de EU General Data Protection Regulation (GDPR).

Naast het sturen van een brief, kunt u te allen tijde contact met ons opnemen via privacy[at]ableton[dot]com U kunt onze medewerker voor gegevensbescherming bereiken door een e-mail te sturen naar AbletonDSB[at]daspro[dot]de of door een brief te sturen naar Ableton DSB, daspro GmbH, Kurfürstendamm 21, 10719 Berlijn.

Hieronder hebben we de belangrijkste informatie over typische gegevensverwerking voor u verzameld, uitgesplitst naar groepen van data betrokkenen. Voor bepaalde gegevensverwerkingen, die alleen betrekking hebben op specifieke groepen, wordt afzonderlijk aan de informatie-eisen voldaan. Waar de term "data" of gegevens wordt gebruikt, worden alleen persoonsgegevens in de zin van de AVG bedoeld.

  1. Learning Music en Learning Synths Website Bezoekers
  2. Deelnemers aan Learning Music en Learning Synths
  3. Rechten van betrokkenen en verdere informatie

1. Learning Music en Learning Synths Website Bezoekers

Server-log-gegevens

Wanneer u de Learning Music en Learning Synths-websites gebruikt, stuurt de browser van uw apparaat om technische redenen bepaalde informatie naar de server van onze website. Deze gegevens worden op onze server opgeslagen en verwerkt.

(i) We verwerken de volgende gegevens met het doel om de inhoud van de website die u heeft bezocht om de veiligheid van de gebruikte IT-infrastructuur te waarborgen, fouten te corrigeren, zoekopdrachten op de website mogelijk te maken en te vereenvoudigen en om cookies te beheren.

(ii) De verwerkte gegevens zijn HTTP-gegevens: HTTP-gegevens zijn protocol gegevens die worden gegenereerd wanneer de website wordt bezocht via het Hypertext Transfer Protocol (Secure) (HTTP (S)) om technische redenen: dit omvat het IP-adres, type en versie van uw internetbrowser, het gebruikte besturingssysteem, de bezochte pagina, de vorige bezochte pagina (verwijzende URL), datum en tijd van het bezoek. HTTP (S) -gegevens worden ook verzameld op de servers van serviceproviders (bijvoorbeeld bij het opvragen van content bij derden).

(iii) De wettelijke basis voor het verwerken van deze gegevens is een aan ons gerechtigd belang bij de werking van een Internet aanwezigheid en de communicatie met communicatiepartners in overeenstemming met artikel 6 (1) (f) AVG.

(iv) De gegevens worden automatisch door uw browser verzonden.

(v) Ontvangers van de persoonsgegevens zijn IT-dienstverleners die wij als verwerkers gebruiken in het kader van een data verwerkingsovereenkomst.

(vi) IP-adressen worden uiterlijk na 24 uur geanonimiseerd. Pseudonieme data gegevens worden na zes maanden verwijderd.

(vii) Zonder openbaarmaking van persoonlijke gegevens, zoals het IP-adres, is het gebruik van de website niet mogelijk. Communicatie via de website zonder openbaarmaking van data is technisch niet mogelijk.

1.2 Social media-inhoud van externe providers

YouTube Embedding (Privacy Enhanced-modus en IFramePlayer API)

Op onze website staan video's op die ook op YouTube zijn opgeslagen. Bij deze inbedding wordt de inhoud van de YouTube-website weergegeven in delen van een browser venster. De YouTube-video's zijn echter alleen toegankelijk als u erop klikt. We integreren de YouTube-inhoud in de zogenaamde "Privacy Enhanced Mode". Google (als aanbieder van YouTube) biedt deze optie en zorgt ervoor dat er geen gegevens naar Google worden verzonden en dat er geen cookies op uw apparaat worden opgeslagen voordat u klikt om de video af te laten spelen.

Zodra je op de knop klikt om de YouTube-inhoud af te spelen, wordt de video van YouTube geladen. Technisch gezien gebeurt dan hetzelfde als wanneer u op een link klikt om naar de YouTube-website te gaan: YouTube ontvangt alle informatie die uw browser automatisch verzendt (inclusief uw IP-adres). YouTube plaatst ook zijn eigen cookies op uw apparaat. Dit gebeurt zelfs als u geen YouTube-gebruikersaccount heeft. Als u bent aangemeld bij YouTube of Google, worden uw gegevens rechtstreeks aan uw account gekoppeld. Als u niet wilt dat uw gegevens worden gekoppeld aan uw YouTube- of Google-gebruikersaccount, moet u zich afmelden bij YouTube en Google voordat u op het videobestand klikt.

Het verzamelen en verwerken van deze gegevens is de exclusieve verantwoordelijkheid van Google Ireland Limited, Google Building Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Ierland. Google Ireland Limited gebruikt Google LLC in de VS (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, VS) als serviceprovider.

We hebben geen kennis over verdere details over hoe Google uw persoonlijke gegevens verwerkt op het gebied van gegevensbeheer of over mogelijke gegevens verwerkingsactiviteiten in de VS. Ableton heeft geen invloed op de gegevensverwerking van Google.

Raadpleeg het privacybeleid van Google voor informatie over hoe Google uw persoonlijke gegevens verwerkt: https://policies.google.com/privacy

2. Deelnemers aan Learning Music en Learning Synths

(i) We verwerken uw gegevens met het doel u de mogelijkheid te bieden om deel te nemen aan de Muziek en Synths Educatie Programma's van Ableton.

(ii) De verwerkte gegevens zijn:

(iii) De wettelijke basis voor de verwerking van persoonlijke gegevens van deelnemers aan Learning Music en Learning Synths is ons legitieme belang om onze gebruikers de mogelijkheid te bieden om hun muziekproductie en synthesizer vaardigheden te verbeteren (Artikel 6 (1) (f) AVG).

(iv) De gegevens worden actief door u verstrekt of automatisch door uw browser verzonden.

(v) We gebruiken serviceproviders als verwerkers in het kader van een gegevens verwerkingsovereenkomst voor de levering van diensten, met name voor de levering, het onderhoud en de service van IT-systemen.

(vi) Bij Learning Music kun je de status van elke muzikale widget op elk moment weer verwijderen door op de link "Alle lessen Resetten" onder aan het scherm te klikken. Bij Learning Synths kun je ook de gebruikersinstellingen en voorkeuren wijzigen wanneer je maar wilt. Als u ons uw muziekgegevens wilt sturen door een Live Set te exporteren, wordt deze verwijderd zodra uw Live Set-bestand is gedownload.

(vii) Zonder de verstrekking van de status van elke muzikale widget-gegevens is het niet mogelijk om Learning Music te gebruiken. Zonder het verstrekken van de gebruikers instellingen en voorkeuren is het niet mogelijk om Learning Synths te gebruiken. Het is niet mogelijk om een Live Set uit Learning Music te exporteren zonder het beschikbaar stellen van muzikale gegevens.

3. Rechten van betrokkenen en verdere informatie

(i) We gebruiken geen methoden voor geautomatiseerde individuele besluit vormingen.

(ii) U hebt het recht om op elk moment informatie op te vragen over al uw persoonlijke gegevens die we verwerken.

(iii) Als uw persoonlijke gegevens onjuist of onvolledig zijn, heeft u het recht om deze te laten corrigeren en aanvullen.

(iv) U kunt op elk moment verzoeken om het wissen van uw persoonlijke gegevens, zolang we niet gebonden zijn aan wettelijke verplichtingen die het vereisen of toestaan dat we uw gegevens moeten blijven verwerken.

(v) Als aan de toepasselijke wettelijke vereisten is voldaan, kunt u een beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens aanvragen.

(vi) U hebt het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking, voor zover de gegevensverwerking is gebaseerd op profilering of direct-marketingdoeleinden.

(vii) Als de verwerking wordt uitgevoerd op basis van een afweging van belangen, kunt u bezwaar maken tegen de verwerking met opgave van redenen die voortvloeien uit uw specifieke situatie.

(viii) Indien de gegevensverwerking plaats vindt op basis van uw toestemming of een contract, heeft u recht op overdracht van de door u verstrekte gegevens, voor zover de rechten en vrijheden van anderen daardoor niet worden aangetast.

(ix) Indien wij uw gegevens verwerken op basis van een toestemmingsverklaring, heeft u het recht om deze toestemming ten allen tijde met toekomstig effect in te trekken. De verwerking die voorafgaand aan een herroeping wordt uitgevoerd, wordt niet beïnvloed door de herroeping.

(x) Bovendien heeft u het recht om ten allen tijde een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit voor gegevensbescherming, als u van mening bent dat de gegevensverwerking in strijd met de toepasselijke wetgeving is uitgevoerd.

In geval van verschil tussen deze versie en de Engelse versie van het privacybeleid, heeft de Engelse versie voorrang.