Minör diziler

Minör diziler farklı aralıkların sıralanmasıyla oluşturulur.

Do minör dizisi. (Lütfen bu çevirileri not edin: C: Do, D: Re, E♭: Mi bemol, F: Fa, G: Sol, A♭: La bemol, B♭: Si bemol)

Çoğu insan minör dizilerin "üzgün" ya da "karanlık" duyulduğu kanısındadır.

(♭ (bemol) sembollü notalar piyanodaki siyah tuşlara karşılık gelir. "Si♭" "Si bemol" olarak okunur.)

Do minör dizisindeki notaları kullanarak paternler yaratın:

‹ Önceki Sonraki: Daha fazla nota eklemek ›