4/7: Melodiler

Ikonika - “Praxis”

Bu sesler nelerdir?

Bu şarkıda birçok katman var ve katmanların hepsi çeşitli elektronik enstrümanlar tarafından çalınmakta.

Bu melodi nasıl oluşturulmuş?

Bu şarkının tonu Mi minör. Kraftwerk örneğinde olduğu gibi melodi, sonlarında küçük değişiklikler olan neredeyse birbirinin aynısı iki cümleden oluşmakta. Her cümle iki ölçü uzunluğunda ve sadece son notaları farklı.

Bu şarkıdaki ritim oldukça enteresan; Re'den Si'ye kadar çıkan 5 notalı dizilim, notalar ölçünün farklı yerlerine denk geldikçe ritmik bir "gerilim" yaratıyor.

Fark ettiniz mi...?

Videoda duyduğunuz notalarla şablonda gördüğünüz notaların aynı duyulmadıklarını fark etmiş olabilirsiniz. Bu durumun sebebi, orijinal parçanın genelde kullanılan 12 notanın aralarında kalan sesleri içermesi. Bunun nedeni de Ikonika'nın kullandığı snythesizer’ların çok esnek frekans aralıklarına sahip olması ve sanatçının bunları "standart" bir referans kullanmaktansa, kulaktan akort etmiş olması olabilir.

Eğer orijinal parçayı tek başına dinleyecek olursanız, her şeyin birbiriyle uyum içinde olduğunu fark edeceksiniz çünkü bütün enstrümanlar aynı notaları kullanmakta ve hepsi birbirine göre tune edilmiş (akortlanmış) durumda. Şablonda bir sonraki "uzlaşılmış” notaya (Mi) doğru yükselmeyi seçtik ancak alçalabilirdik de. Şarkı neredeyse tam olarak Mi bemol ve Mi arasında.

Notaları olağan dışı şekillerde gruplayan ve tekrar eden cümlelerin varyasyonlarından oluşan kendi melodilerinizle denemeler yapın.

‹ Önceki Sonraki: “Ride” ›