Tonlar ve diziler

Çoğu müzik belli bir tondadır. Eğer bir şarkı için "Do (C) tonunda" dersek, bu Do notasının parça içinde kulağa en sabit gelen “eksen notası" (ya da tonik) olduğu anlamına gelir.

Aynı şekilde, çoğu parça belli bir dizi (pesten tize doğru giden notalar koleksiyonu) içinden notalar kullanır.

Majör diziler

Do majör dizisi: (Lütfen bu çevirileri not edin: C: Do, D: Re, E: Mi, F: Fa, G: Sol, A: La, B: Si)

(Küçük noktalar, notaların piyano klavyesinde nerede bulunduklarını gösteriyor.)

Çoğu insan majör dizilerin "mutlu" ya da "aydınlık" duyulduğu kanısındadır.

Do major dizisindeki notaları kullanarak paternler yazın (tonikler boyanarak vurgulanmıştır):

Dizileri bir ressamın boyama paleti gibi düşünebilirsiniz. Tüm notalar arasından, birbirleriyle olan ilişkilerinden ötürü seçilmiş bir notalar alt-kümesi. Her dizinin kendine has, belirleyici bir tarzı vardır; bu nedenle dinleyiciler farklı dizilere karşı farklı hisler besler.

Tonik üzerine, belirli uzaklıklarda (ya da aralıklarda) notalar ekleyerek diziler yaratabilirsiniz. En yaygın iki dizi türü, majör ve minördür.

‹ Önceki Sonraki: Minör diziler ›