3/10: Beat'ler

Beat ve tempo

"Beat" nedir?

"Beat" sözcüğünün anlamı "davullar tarafından çalınan patern (ya da ritim)" olarak açıklanabilir. Bu derslerde yazdığınız ve çaldığınız paternlerle oluşturduğunuz şey, “beat”tir.

Fakat kafa karıştırıcı bir şekilde "beat" sözcüğü aynı zamanda "bir şarkı boyunca tekrar eden nabzı" nitelemek için de kullanılıyor. Buna örnek olarak, insanların ayaklarını “beat” ile uyumlu olarak yere vurduklarını düşünebiliriz. “Beat”in bu anlamdaki kullanımına Türkçede “vuruş” denir.

Tempo

Paternlerinizin çaldıkları hıza tempo denir. Tempo beats per minute (Türkçeye dakika başına düşen vuruş olarak çevirilebilir) veya kısaltılmış hali BPM ile hesaplanır. Bu durumda bir şarkının "120 BPM" olduğunu söylüyorsak bu o şarkının her bir dakikasında 120 vuruş (beat) olduğu anlamına gelir.

Bazı müzikal paternlerin üstüne kuruldukları beat son derece net bir şekilde duyulurken, bazılarınınki daha örtük olabilir. Sabit bir beat duymak için, Kick satırındaki 1, 5, 9 ve 13 sayılarıyla gösterilen yerlere notalar ekleyin.

‹ Önceki Sonraki: Tempo ve genre ›